Lịch sử đặt cược

Ngày
Bộ số
Số xu
Ngày quay thưởng
Thể loại
Trạng thái
 1. 2023-03-23 21:35:39
  52
  10800
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 2. 2023-03-23 21:16:43
  96
  50
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 3. 2023-03-23 21:16:43
  34
  50
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 4. 2023-03-23 21:15:46
  34,96
  50
  2023-03-24
  Xiên 2
  Chưa trả thưởng
 5. 2023-03-23 20:46:59
  10,76,58
  2420
  2023-03-24
  Xiên 3
  Chưa trả thưởng
 6. 2023-03-23 20:46:17
  76
  20000
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 7. 2023-03-23 20:46:17
  10
  20000
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 8. 2023-03-23 20:46:17
  01
  20000
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 9. 2023-03-23 20:45:51
  76
  50000
  2023-03-24
  Đề
  Chưa trả thưởng
 10. 2023-03-23 20:34:03
  38
  50000
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 11. 2023-03-23 20:34:03
  83
  50000
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 12. 2023-03-23 20:33:04
  94
  20
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 13. 2023-03-23 20:33:04
  38
  20
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 14. 2023-03-23 20:33:04
  29
  20
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 15. 2023-03-23 20:33:04
  49
  20
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 16. 2023-03-23 20:33:04
  92
  20
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 17. 2023-03-23 20:33:04
  83
  20
  2023-03-24
  Lô thường
  Chưa trả thưởng
 18. 2023-03-23 20:27:08
  00
  5
  2023-03-24
  Đề
  Chưa trả thưởng
 19. 2023-03-23 20:27:08
  02
  5
  2023-03-24
  Đề
  Chưa trả thưởng
 20. 2023-03-23 20:27:08
  77
  5
  2023-03-24
  Đề
  Chưa trả thưởng
fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc eletrosan fivestarcasket